Đồ án tốt nghiệp cũng giống với luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ đều cần biểu thị theo 1 hình thức nhất định, đúng chuẩn theo quy định của các trường đại học. đội ngũ viết báo cáo thực tập thuê xin thể hiện chỉ dẫn cách thể hiện Đồ án tốt nghiệp cho những người chưa nắm rõ.

Hình thức và nội dung đồ án

Trang bìa: không đánh số trang, bìa cứng có nền xanh da trời và in chữ nhũ vàng. Trang bìa có nội dung bao gồm: Bộ GĐT, trường đại học, khoa, bộ môn, đồ án tốt nghiệp chuyên lĩnh vực, tên đề tài, giảng sư hướng dẫn, sinh viên thực hành, lớp khóa, địa điểm, thời gian.

Trang bìa trong có nội dung giống trang bìa, không đánh số trang và biểu đạt trên giấy A4

Trang “Nhiệm vụ đồ án” cũng không đánh số trang, giấy trắng khổ A4. Trang này có nội dung gồm: họ và tên sinh viên, mã sinh viên, tên đề tài, số liệu nhanh nhất, nội dung yêu cầu(yêu cầu tính toán, buộc phải bản vẽ,ngày giao nghĩa vụ, ngày hoàn tất, rốt cuộc là cô giáo chỉ dẫn, trưởng bộ môn, trưởng khoa.

Trang lời mở đầu có hình thức giống trang bìa, nội dung kể ngắn gọn, rõ bởi vì chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, khuôn khổ, cách thức nghiên cứu, kết cấu đề tài.

Trang “Lời cảm ơn” với nội dung ngắt đoạn của lời cám ơn do người viết quy chế

Trang :Nhận xét cơ quan thực tập”: có nội dung là nhận xét của cơ quan tập sự và có dấu xác nhận của cơ quan tập sự.

Trang “Nhận xét của gia sư hướng dẫn”: thầy giáo sẽ nhận xét về kết cấu, bí quyết miêu tả, cơ sở lý luận, tính thực tiễn và áp dụng, hướng nghiên cứu cao hơn cho đề tài. Trang nhận xét của giảng viên phản biện như vậy.

Trang Mục lục: dài 1 đến 2 trang, các đầu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ ba, chỉ có đầu đề của mục lục, chương tự được in đậm, các chương được đánh số, viết hoa.

Trang “danh sách bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ” và “Danh sách các từ viết tắt”: các hình ảnh bảng biểu có kèm số các bước và tên. chẳng hạn có ít hơn 4 từ viết tắt và không được tiêu dùng nhiều thì không cần lập danh sách viết tắt. Phải đánh số quy chuẩn hình, bảng biểu hay công thức trong đồ án và có áp điệu để kể đến trong nội dung đồ án. Tên của bảng nằm phía trên bảng và ở bên trái, cỡ chữ 12 in đậm, tên hình để phía dưới và canh lề giữa với cỡ chữ 12 in nghiêng. Đối với công thức, số các bước để tiêu dùng hàng với công thức nhưng canh sát lề phải.

nhà cung cấp viết thuê luận văn cao học sẽ tiếp diễn sản xuất thông tin bài viết vào các bài sau để các bạn tham khảo và nắm rõ phần đông nội dung. anh chị hãy liên hệ chúng tôi để được tương trợ, trả lời tốt nhất với dịch vụ đa dạng, giỏi và uy tín của lực lượng Luận văn hay.