Rơ le trung gian có tác dụng tính năng thực hiện các theo tác trung gian, hoặc đi đóng cắt cuộn dây khống chế của công tắc tơ, aptômat hoặc máy giảm điện. bởi vậy, rơle trung gian thường có nhiều tiếp điểm, bao gồm tiếp điểm thường mở và thường đóng.

bản chất của rơle trung gian chỉ chính là nam châm điện có gắn hệ thống tiếp điểm (hình 2.11). Nam châm điện gồm cuộn dây một, lõi thép tĩnh 2 cùng lõi thép rượu cồn 3. Lõi thép cồn được định vì chưng nhờ vít điều chỉnh 4 và được bao tay bằng lò xo 12. Độ stress của lò

 

xo bố trí được nhờ vít chỉnh dốn 5. Cuộn dây một Rất có thể là cuộn điện áp, cuộn cường độ, hoặc cả cuộn điện áp và cuộn quyện lực.

hệ điều hành tiếp điểm gồm có tiếp điểm thuận 6 – 7 và tiếp điểm nghịch 10 – 11.

Khi cuộn dây có điện, nó hút lõi thép 3 xuống, các đầu tiếp xúc cồn 7 và 10 được nâng lên, vì vậy tiếp điểm thuận 6-7 đóng lại, tiếp điểm chơi 10-11 mỏ ra.

các vít 4 cùng ốc 5 để sắp đặt điện áp (hay mẫu điện) hút và nhả của nam châm điện.

thứ hạng rơle này thuộc thứ hạng tác động ảnh hưởng ngay, tức mang điện thì chúng đóng, mắt điện nó nhả ngay. con người còn chế tạo đẳng cấp rơle trung gian nhả lâu (hình 2.12). Điểm đặc biệt giữa rơle thường và rơle nhả chậm, là trên mạch từ của rơle nhã chậm với lắp một ống ngắn mạch 3 thường làm bằng đồng.

Khi cuộn dây 1 có điện, nó đã cho ra từ thông trong mạch làm cho lá thép cồn bị hút xuống lá thép tĩnh, đóng tiếp điểm 8. Khi cuộn dây mất điện, từ thông ộb trong mạch cắt, đề nghị trong ống ngắn 3 sẽ xuất hiện cái điện cảm ứng để cho ra từ thông bù lại sự giảm của từ thông ộb, theo định mức sử dụng Lenxơ. Nhờ gắng, từ thông trong mạch giảm chậm và lá thép động không bị nhả ngay, giữ cho tiếp điểm 8 cầm lại đóng 1 thời gian sau khi giảm điện vào cuộn hút. Tiếp điểm 8 coi như là tiếp điểm thường mở, mở có thời gian. Ngược lại, nếu rơle nhả chậm có lắp ráp tiếp điểm chơi, thì nó chính là tiếp điểm thường đóng, đóng sở hữu thời gian.

Ốc 5 để bố trí độ stress của lò xo 4, cùng do đó, có tác dụng cập nhật điện áp và thời gian nhả chậm. Lá đồng mỏng 7 để update khe hở giữa lá thép 6 với lõi thép tĩnh, đang có tác dụng update điện áp nhả cũng như thời gian nhả chậm. Thời gian nhả lâu của rơle Có thể đạt tới 5 giây