thông báo về tu sửa hậu quả bão số 1 gây ra đối với hệ thống điện đến 15h00 ngày 29/7/2016

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin nối cập nhật Thông tin liên can đến ảnh hưởng và tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 1 gây ra đối với hệ thống điện đến 15h00 ngày 29/7/2016… Read More

Thông tin hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh dinh 06 tháng đầu năm 2016

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2016:1. Tình hình cung ứng điện:Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển… Read More

Thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh dinh tháng 5 năm 2016

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2016:1. Tình hình cung ứng điện và sản xuất kinh dinh:Trong tháng 5/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn,… Read More