Đóng nhận điện thành công máy biến áp chính để cấp điện chuẩn bị chạy thể nghiệm tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện thanh bình

Đúng 15 giờ 40 phút, ngày 15/9/2016, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện yên bình, Ban quản lý dự án (QLDA) Nhiệt điện thăng bình cùng nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế và… Read More