Mòn bởi ma sát trên puli, con lăn, tang trống … gây cho các tao bên bên cạnh bị mòn.

Trước lúc tiến hành kiểm tra, xác định loại cáp người dùng đang dùng. Hiện tại rộng rãi mẫu cáp đã được sãn xuất theo công nghệ ép (compact), định cỡ, hoặc tạo dạng, gọi là cung cấp cáp thép nén. công đoạn phát hành này tạo cho tao bên cạnh bị dẹt một cách có chủ định và cùng những người đánh giá ko sở hữu kinh nghiệm sẽ nghĩ rằng cáp này bị mòn mà thực tiễn thì cáp mới hoàn toàn. giả dụ khách hàng nghi hoặc về loại cáp đối tượng đang tiêu dùng, hãy nhìn vào mặt cắt của cáp là phần không bị mòn vì hoạt động thí dụ như chỗ bọc bình an trên tang trống hoặc khu vực sát đầu nối cáp

các dây ngoài của dây cáp chuẩn sẽ bị dẹt bởi vì bởi vì ma sát khi xúc tiếp cùng tang trống , puli hoặc bởi vì cát sỏi. Đây là một phần của các tác nhân khiến cho hỏng chung và xảy ra trong suốt tất cả giai đoạn tủ lạnh cẩu ảnh hưởng đến sự mài mòn.

ngoài ra, cáp nên phải được thay thế , nếu như sự mài mòn vượt quá 1/3 đường kính của dây.

một thói quen rẻ là so sánh mặt cắt của cáp không vận hành ( tỉ dụ chỗ bọc an toàn, hoặc khu vực sát đầu nối) với mặt cắt cáp được kiểm tra . Cũng với thể khiến cho tương tự khi kiểm tra sự giảm đường kính trong suốt giai đoạn làm việc.

Cũng sở hữu thể làm cho tương tự khi kiểm tra sự giảm đường kính trong suốt công đoạn làm cho việc.

khi bề mặt của tăm dây bị mòn đi 1/3 đường kính của dây, cáp cẩu giá rẻ cần được thay thế

.

Mài mòn vì bởi kéo lê cáp trên những vật cứng ( như góc thép, tấm thép cứng, hoặc các trang bị sở hữu bề mặt thô ráp ….)

Tăm dây đứt gãy do vì góc dẫn hướng béo và cáp bị rung chấn

Cáp bị xơ mòn bởi vì tình trạng họat động bình thường trên cẩu hoạt động trên cao