kết thúc khóa học, người mua sinh viên, học viên sẽ phải khiến cho luận văn, đồ án.

Đồ án tốt nghiệp thường được dùng cho khóa luận tốt nghiệp của các sinh viên lĩnh vực kĩ thuật- khoa học, được viết trên hạ tầng lớn mạnh đồ án và kiểm soát an ninh trước hội đồng. Đồ án thường làm về chế tác máy, điện tử, công nghệ lắp ráp,…còn luận văn tốt nghiệp phục vụ các sinh viên khối kinh tế, thường có nội dung về kinh tế như vốn đầu tư ngân hàng, kế toán tài chính kiểm toán, quản trị kinh doanh hay kinh tế đầu tư,…Nếu bạn cần người làm mướn đồ án hay viết luận văn thạc sĩ thuê, viết thuê Báo cáo thực tập thì có thể liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ tốt nhất.

trình tự thể hiện bài luận văn, đồ án tốt nghiệp từ ngoài vào trong như sau:

Trang bìa: bìa cứng in chữ nhũ vàng

Trang bìa trong biểu đạt giống trang bìa.

Trang lời mở đầu không cần đánh số trang: nói rõ lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.. lời biết ơn

Tiếp đó sẽ đến trang mục lục, danh mục các bảng biểu, hình ảnh,.. ( không đánh số trang)

Phần nội dung từ chương 1- chương 2- chương 3: chương 1 về cơ sở lý thuyết, chương 2 diễn đạt thực trạng vấn đề, đề tài nghiên cứu cùng lý do, các số liệu, chương ba yêu cầu giải pháp biện pháp giải quyết.

y phục lục

Cuối bài là trang nhận xét của cơ quan tập sự, sau đó là trang nhận xét của GVHD, hai trang này đều không đánh số trang

1 số buộc phải của biểu lộ luận văn tốt nghiệp, đồ án:

Phông chữ times new roman, cỡ 13, dãn dòng 1,5

Được biểu đạt trên giấy A4

Đánh số trang từ trang đầu cảu chương 1

Bìa cứng, khổ A4, có Manchester United xanh nước biển hoặc vàng nhạt, nhưng thường là M.U xanh nước biển

Nội dung mô tả theo chương, mục, tiểu mục

Không sử dụng tục ngữ, thành ngữ,.. mà ngôn từ tiêu dùng kỹ thuật, khách quan

Không trang trí hoa lá lòe loẹt cho bài luận

Chữ in M.U đen, hình vẽ, đồ thị, bảng biểu và logo của trường ĐH nên in M.U

ghi chú phải đánh số và chú giải cuối mỗi trang

Không viết tắt, nếu có phải lập danh mục từ viết tắt

Đóng bài bằng đinh bấm, bọc gáy

Với những kinh nghiệm làm luận văn thuê nói trên, hi vọng bạn sẽ hoàn tất tốt việc làm luận văn, đồ án tốt nghiệp của mình. giả như cần giúp đỡ hãy liên hệ với nhà cung cấp khiến cho luận văn thuê có bảo đảm, viết thuê assignment để nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm ở đa số chuyên lĩnh vực, có thể giúp bạn hoàn tất luận văn, đồ án 1 cách suất xắc nhất.